fbpx

Formueforhold – viser forskellen mellem dine aktiver (værdier) og passiver (gældsposter).

Ejer du fast ejendom, bil og lignende og har du gæld i disse aktiver, udtrykker formuetallet forskellen mellem disse to poster.

Har du ejet hus i flere år og er huset steget i værdi, er sandsynligheden for at du samlet har en positiv formue, ret stor – omvendt forholder det sig for unge, som måske køber bolig umiddelbart efter afsluttet uddannelse, hvor f.eks. SU-lån påvirker de samlede gældsforpligtelser og dermed formuen. Denne vil i sådanne tilfælde ofte være negativ. 

Pensionsopsparing er ligeledes et aktiv, som bankerne fokuserer meget på, men det indgår ikke i beregningen af din nettoformue, da det som udgangspunkt ikke er midler du har rådighed over nu, men har reserveret til pensionisttilværelsen.

Eksempel 1:

Værdi Gæld*
Hus (ejendom): Kr. 2.400.000,- Kr. 2.250.000,-
Bil Kr. 125.000,- Kr. 120.000,-
SU lån Kr. 215.000,-
Kr. 2.525.000,- Kr. 2.585.000,-

Formue: Negativ med kr. -60.000,-

*Note: Gæld i hus dækker både realkredit og banklån)

Eksempel 2:

  Værdi Gæld*
Hus (ejendom): Kr. 2.400.000,- Kr. 2.250.000,-
Bil Kr. 125.000,- Kr. 120.000,-
SU lån   Kr. 0,-
  Kr. 2.525.000,- Kr. 2.370.000,-

Formue: Positiv med kr. +155.000,-

*Note: Gæld i hus dækker både realkredit og banklån)

Jo større formuen er, jo bedre vil man stå i en forhandling med banken om vilkår m.v.

Har man oprettet sig på Pengeprofilen,v il man altid kunne se / følge sin formue og Pengeprofilen opdaterer den løbende, efterhånden som den udvikler sig. Man vil altid være anonym og være søgbar overfor banker,der søger nye kunder ud fra den ”rigtige” formue. Pengeprofilen holder dermed øje med, om der er mulighed for bedre vilkår på dine lån.

Vil du prøve vores service i dag?

Du kan spare mange tusinde kroner hvert år ved at sikre dig de billigste lån og forsikringer – uden dårlig dækning og service.

Pengeprofilen er sat i verden for, at du som bruger kan modtage de bedste tilbud på dine finansielle udgifter – helt gratis.

Start i dag! Klik her for at oprette dig.

Kontakt

Thorsgade 46, 8410 Rønde

Tlf. 38 42 22 52

[email protected]

CVR-nr 37902136

Følg os