Politikker og betingelser for
brug af PengeProfilen

Introduktion

Vi henstiller til, at betingelserne for brug læses grundigt igennem inden accept.

Når du besøger www.pengeprofilen.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

2.    Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

3.    Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Som dataansvarlig indsamler og behandler PengeProfilen typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).
I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden: navn, telefonnummer, e-mail, adresse, samt oplysninger om økonomi og helbredsforhold m.v. Dette vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved bestilling af vores ydelser.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de oplæg, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig.
Derudover bruges oplysningerne til at levere de services, som du har efterspurgt.
Ved oprettelse af profil og ved indtastning af oplysninger i formularerne i forbindelse med indhentning af tilbud, accepterer brugeren at disse oplysninger gøres tilgængelig for Pengeprofilens samarbejdspartnere, f.eks. til indhentelse af forsikrings-, pensions- og bankoplæg.
Ved registrering accepterer du, som bruger, at PengeProfilen og dennes samarbejdspartnere kan kontakte brugeren.
Herudover anvendes oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Omfang

Vi indhenter aldrig mere information end påkrævet til opfyldelse af de relevante formål. Ligeledes vil vi aldrig behandle, herunder videregive, mere information til tredjepart end formål tilsigter.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Informationer som er over 1 år gamle, vil ofte ikke have relevans og bliver derfor slettet. Perioden afhænger dog af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Såfremt der fortsat består et kundeforhold, slettes oplysningerne ikke. Hvis du vælger at slette din profil, slettes dine oplysninger automatisk.
PengeProfilen opbevarer desuden altid oplysninger i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på geografisk placering, køn, alderssegment m.v., videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger kendes. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysningerne i samarbejde med os, og oplysningerne må ikke anvendes til andre formål, end dem du har givet samtykke til.
Videregivelse af personoplysninger, som navn, e-mail, økonomiske forhold m.v., vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes.
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at kontakte Datatilsynet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette bevirker, at vi ikke længere benytter eller videregiver dine oplysninger. Tilbagekaldelse sker derfor ved sletning af din profil.
Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ligeledes ret til, at de bliver rettet eller slettet. Du kan slette din profil via link på vores hjemmeside.

Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for brug af services, som ydes af:
PengeProfilen A/S.
cvr. Nr. 37902136
Thorsgade 46
8410 Rønde

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.pengeprofilen.dk

1. Definitioner

Ved ”PengeProfilen” forstås PengeProfilen A/S.
”Brugeren” er enhver privat person, der benytter sig af PengeProfilen, i form af oprettelse som bruger (tilbudsmodtager).
”Samarbejdspartner” er enhver, der efter aftale med PengeProfilen har mulighed for at afgive tilbud til virksomhedens brugere (tilbudsafgiver).

2. Generelt

PengeProfilen formidler kontakt imellem brugere og samarbejdspartnere til PengeProfilen.

PengeProfilen samarbejder med en række virksomheder indenfor de områder, som fremgår af www.pengeprofilen.dk.

PengeProfilen søger et bredt og repræsentativt samarbejde med aktører indenfor de respektive brancher, men der henvises alene til virksomheder, der samarbejder med PengeProfilen. Disse forretningsbetingelser beskriver forhold vedrørende brug af www.pengeprofilen.dk og betingelser for anvendelse af PengeProfilen. PengeProfilens regler for brug af personoplysninger fremgår af vores persondatapolitik, som findes på vores hjemmeside under din profil, eller under bjælken ”om os”.

Hvis der er indgået en brugsaftale, kan der ske ændringer af forretningsbetingelserne i perioden. Det er de til enhver tid aktuelle forretningsbetingelser, der er gældende. Disse vil fremgå af www.pengeprofilen.dk.
Hvis der er tale om enkeltstående leverancer, gælder forretningsbetingelserne på tidspunktet for anvendelse af www.pengeprofilen.dk.

3. Produkter

PengeProfilen formidler information om priser på en række ydelser og Pengeprofilen giver adgang til en række beregninger på www.pengeprofilen.dk.
Beregninger og serviceydelser er under løbende udvikling og fremgår af www.pengeprofilen.dk.
Information på www.pengeprofilen.dk er ikke rådgivning og i beregninger er der indlagt en række forudsætninger, som alene er forudsætninger udarbejdet af PengeProfilen på baggrund af PengeProfilens erfaringer. Forudsætningerne ændres løbende, så de, efter PengeProfilens vurdering, danner det bedst mulige grundlag for at imødekomme brugernes behov. PengeProfilen er ikke ansvarlig for, at forudsætningerne er dækkende for den konkrete bruger.

Vilkår fremgår af www.pengeprofilen.dk og af nærværende forretningsbetingelser.

4. Ydelser – levering og fortrydelsesret

Brugeren kan fortryde sin bestilling, indtil denne er gennemført.
Er brugeren forbruger, fraskriver brugeren ved evt. betaling forbrugeraftalelovens fortrydelsesret på 14 dage.

5. Brugeroprettelse

Når brugeren, via NemID, har oprettet sig, modtages en e-mail.

Betingelser og politikker findes nederst på vores hjemmeside.

Angivelse af ukorrekte oplysninger eller anden misbrug kan, uden forudgående meddelelse, medføre sletning af brugeren uden refusion af evt. betaling.
For at sikre kvaliteten af de oplysninger, der er indtastet af forbrugerne, foretager PengeProfilen stikprøvekontrol. Såfremt PengeProfilen i forbindelse hermed identificerer indtastninger, der ikke forekommer retvisende, er PengeProfilen berettiget til at kontakte forbrugeren for at verificere eller korrigere de indtastede oplysninger. Forbrugerne sikres hermed bedre muligheder for at opnå de bedste oplæg.

PengeProfilen indhenter offentligt tilgængelige data fra offentlige myndigheder, f.eks.  ejendomsdata, BBR-ejermeddelelser, tinglysningsoplysninger, offentlig ejendomsvurdering samt oplysninger fra f.eks. bank, realkredit, forsikringsselskab, a-kasse, fagforening, pensionsselskaber/Pensionsinfo og CRM-registret.

Dette for at hjælpe brugerne af PengeProfilen, således dele af indtastningen fortages automatisk, for dermed at sikre brugerne bedre muligheder for at opnå de bedste oplæg fra vores samarbejdspartnere.

Brugeren accepterer tillige at samarbejdspartnere må oplyse PengeProfilen om et nyt kundeforhold, hvis skiftet er sket på baggrund kontaktformidling via PengeProfilen.

6. Anmodning om hjælp til oprettelse

Efter oprettelse af profil kan brugeren anmode PengeProfilen om hjælp til indhentelse og indtastning af oplysninger til brug for de af Pengeprofilen udbudte ydelser.
Priser og gebyrer vil til enhver tid fremgå af PengeProfilens hjemmeside.
Hjælp til indhentelse og indtastning af oplysninger indebærer, at PengeProfilen via fjernkontrol af brugerens computer, hjælper brugeren med at indhente de nødvendige dokumenter fra bank, forsikring, pensionsselskab m.fl. samt at PengeProfilen efterfølgende indsætter og indtaster de nødvendige oplysninger på brugerens profil.
Der aftales tidspunkt for et telefonisk møde, hvorpå PengeProfilen og kunden i fællesskab, via fjernkontrollen af brugerens computer, indhenter de nødvendige dokumenter.

Brugeren modtager ved telefonmødets start en e-mail med link til samtykke til fjernkontrol. Brugeren skal forinden fjernkontrollen kan påbegyndes, give samtykke hertil via mailens link. Fjernkontrollen ophører så snart det telefoniske møde afsluttes. Brugeren kan under hele forløbet overvåge og afbryde fjernkontrollen.

Ved anmodning om hjælp til at indhente og indtaste på PengeProfilens hjemmeside, indrømmer brugeren overfor PengeProfilen redigeringsadgang til brugerens profil i 24 timer inden det telefoniske møde og ind til 72 timer efter det telefoniske møde.
PengeProfilen har efter udløbet ikke længere adgang til brugerens profil og oplysninger.

7. Brugsperiode

Enhver oprettelse på www.pengeprofilen.dk er ubetinget gældende indtil opsigelse.

Efter bestemmelserne i persondatalovgivningen må private virksomheder kun opbevare brugernes personlige oplysninger (cpr. nr. m.m.), hvis brugeren har givet skriftlig tilladelse hertil. Ved accept af vilkårene giver brugeren tilladelse til, at PengeProfilen må opbevare oplysningerne i dennes database, så længe der består et aftaleforhold eller indtil samtykket eventuelt tilbagekaldes.

Ved evt. opsigelse fra brugerens side inden udløb af en periode, ydes ingen refusion af evt. betaling.

8. Reklamationsfrist

Anvendelse af PengeProfilen er en serviceydelse, som er begrænset til de muligheder, der fremgår af www.pengeprofilen.dk.

Finder brugeren, at PengeProfilens ydelser er mangelfulde i forhold til det aftalte, herunder forretningsbetingelser m.v., skal brugeren kontakte PengeProfilen.

Reklamation kan ske via PengeProfilens kontaktoplysninger, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser.

Alle brugere opfordres til at fremkomme med kommentarer og gode råd, der kan forbedre www.pengeprofilen.dk.

9. Priser for ydelser

Pris og andre ydelser fra PengeProfilen oplyses på www.pengeprofilen.dk.

10. Betaling for ydelser

Brugerens betaling for ydelser kan kun ske med et af PengeProfilen anerkendt betalingsmiddel.

PengeProfilen anvender alle alment anerkendte betalingsløsninger, og er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for behandling af oplysninger, der indtastes af brugeren.

11. Formidling af kontakt mellem samarbejdspartner og bruger

PengeProfilen er ikke part, hvis en bruger vælger at blive kunde hos en af PengeProfilens samarbejdspartnere.

PengeProfilen formidler i første omgang kontakt imellem brugere og samarbejdspartnere.
Efter accept fra brugeren videregiver PengeProfilen kontaktoplysninger samt økonomiske data til de samarbejdspartnere, brugeren har givet accept til.

PengeProfilen er således ikke ansvarlig for tab som følge af PengeProfilens samarbejdspartneres eventuelle erstatningsansvarlige adfærd.
PengeProfilen modtager kommission for kontakten mellem brugere og samarbejdspartnere.

12. Erstatningsansvar

PengeProfilen er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som en bruger måtte lide.

PengeProfilen er ikke ansvarlig for nedbrud, forstyrrelser, hacking, computervirus m.v., der måtte ske på eller via www.pengeprofilen.dk.

13. Overdragelse

I forbindelse med evt. overdragelse af hele eller dele af PengeProfilen, er PengeProfilen berettiget til at overdrage brugeren til tredjemand uden brugerens samtykke.14. Lovvalg og værneting

PengeProfilens aktiviteter er underlagt dansk lov og enhver tvist vedrørende PengeProfilen skal ske ved PengeProfilens værneting.

 15. Ophavsret

Alt materiale på www.pengeprofilen.dk og materiale som udsendes via nyhedsbreve, er ophavsretligt beskyttet. Dette medfører, at brugeren må anvende materialet til privat anvendelse, men materialet må ikke offentliggøres på andre hjemmesider eller på anden måde gøres offentligt tilgængeligt.

Gengivelse af oplysninger fra www.pengeprofilen.dk og nyhedsbreve må kun ske med skriftlig tilladelse fra PengeProfilen og med angivelse af PengeProfilen som kilde.

16. ”Det med småt”

Ved oprettelse af din/husstandens brugerprofil, indhenter PengeProfilen relevante oplysninger om dig og husstanden – der anvendes til at danne et budget – blandt andet fra:

  • Skat
  • Pensionsinfo
  • Tinglysning
  • BBR (boligregistret)
  • Pengeinstitut
  • Realkreditinstitut
  • Forsikring
  • Bilbogen
  • CPR-registeret
  • fl.

Der vil løbende ske automatisk ajourføring af disse oplysninger.

Efter bestemmelserne i persondatalovgivningen, må private virksomheder kun opbevare brugernes personlige oplysninger, som f.eks. cpr. nr., hvis brugeren har givet skriftlig tilladelse hertil. Ved accept af vilkårene giver brugeren tilladelse til, at PengeProfilen må opbevare oplysningerne i dennes database så længe der består et aftaleforhold eller indtil samtykket eventuelt tilbagekaldes.

Oplysningerne vil blive anvendt i forbindelse med formidling af oplæg fra vores samarbejdspartnere.

PengeProfilen er ikke forsikringsformidler og rådgiver ikke om pension. Vi har samarbejde med forsikringsformidler(e), der foretager pensionsrådgivning.

PengeProfilen er tillige ikke finansiel rådgiver og må således ikke give enkelte personer økonomisk rådgivning, men alene oplyse om generelle økonomiske forhold, der kan have indflydelse på, om brugerne kan opnå økonomiske besparelser via PengeProfilen.